Jupiter Capital Logo

Veelgestelde
vragen

Jupiter Capital is een gedreven beleggingspartner. Wij brengen kennis, lokale expertise en ervaring mee. Naast onze kennis van vastgoed en kapitaalstructuren, hebben wij de beste juristen, fiscalisten en makelaars die ons tijdens het proces adviseren.

Wij streven naar 9,4% tot 18% rendement per jaar, afhankelijk van het gekozen fonds en het bijbehorende risico. Dit wordt per beleggingsmogelijkheid bepaald op basis van het risicoprofiel van de belegging. Beleggen brengt risico’s met zich mee. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen. U leest meer over de risico’s die verband houden met het beleggen in fondsen van Jupiter Capital in het informatie memorandum van het betreffende fonds. 

Beleggen kan vanaf € 100.000,-.

Starten met beleggen bij Jupiter Capital is heel eenvoudig. Stuur een e-mail of vul het contactformulier in. Wij voorzien u vervolgens van de actuele beleggingsmogelijkheden en alle bijbehorende informatie.

Bij alle participaties van Jupiter Capital betaalt u een inschrijf fee van € 250. De management fee is afhankelijk van het gekozen fonds en kunt u in de diverse te downloaden brochures terugvinden.

De actuele waarde van uw participaties kunt u te allen tijde raadplegen in uw eigen digitale omgeving doormiddel van de ‘Login’ button op de website.

De looptijd is afhankelijk van het type belegging en is te vinden in het bijbehorende informatie memorandum.

Uw inleg staat vast tot de einddatum van het fonds. Bij sommige fondsen is het mogelijk dat de termijn verlengd wordt om tot een beter eindresultaat te komen. Dit geschiedt altijd in overleg met u. De participatie is tevens overdraagbaar.

Niets. Uw investering blijft gewoon staan, wij kunnen enkel onze beheertaken niet meer uitvoeren.

Jupiter Capital valt onder het AIFM light regime (zoals opgenomen in artikel 2:66a Wet op het financieel toezicht). Dit betekent dat zij, als beheerder van een alternatieve beleggingsinstelling, geen vergunning nodig heeft op grond van artikel 2:65 Wet op het financieel toezicht. Zij is slechts geregistreerd bij de AFM en dient doorlopend te voldoen aan de voorwaarden van het AIFM light regime. Er wordt geen doorlopend toezicht uitgeoefend op Jupiter Capital door de AFM.

Er is geen prospectus goedgekeurd en/of gepubliceerd. Dit zijn wij niet verplicht, omdat de Prospectusverordening niet van toepassing is op de aanbieding van effecten waarbij de tegenwaarde waarvoor de effecten kunnen worden verkregen ten minste EUR 100.000 bedraagt. Wij hebben voor het fonds een informatie memorandum opgesteld met de belangrijkste informatie over
het fonds, de participaties en het beleggingsbeleid. Tevens is een essentieel
informatiedocument beschikbaar.

Het is mogelijk om uw belegging onderhands te verkopen of in het fonds aan te bieden. Neem voor meer informatie hierover contact met ons op.

Onze fondsadministrateur Apex berekent de NAV (Net Asset Value) en vraagt de gelden op en betaalt deze uit. Ook maken zij de jaarrekening op en verzorgen zij de rapportages naar de DNB en AFM.

De economische groei van Dubai blijft hoog ondanks inflatie en globale onzekerheden. De overheid van Dubai heeft hoge ambities en investeert aanzienlijk om de groei van het aantal inwoners en de vastgoedmarkt te blijven stimuleren. De vastgoedmarkt van Dubai is daarom volop in beweging. Met een snel groeiend aantal expats, een enorme vraag naar woningen en een gunstig fiscaal klimaat is investeren in vastgoed in Dubai een kans om een mooi rendement te behalen.

De overheid in Dubai heeft een ambitieuze groeistrategie voor de komende jaren. Daarom creëert zij een gunstig vestigingsklimaat en werkt zij aan een transparanter fiscaal beleid wat op de lange termijn nog meer bedrijven naar het emiraat zal trekken. Dit resulteert in een almaar groeiende vraag naar woningen voor het groeiende aantal expats.

Terwijl veel internationale markten nog steeds bijkomen van Covid-gerelateerde lockdowns en beperkingen, heeft de economie van Dubai grote vooruitgang geboekt. Dit economisch herstel, gestimuleerd door hogere olieprijzen en de heropleving van het toerisme en handel, resulteerde in uitzonderlijke transactiecijfers (zowel in volumes als in waarde) in de vastgoedmarkt.

Het aantal projectlanceringen neemt toe door een hernieuwd optimisme in de vastgoedmarkt. De positieve marktomstandigheden in combinatie met een toegenomen levering van infrastructuur en faciliteiten in verschillende gemeenschappen, hebben er ook toe geleid dat veel ontwikkelaars hun projecten die eerder in de wacht werden gezet, weer hebben opgepakt en dat een groot aantal nieuwe lanceringen gepland staat.

Ja, sterker nog, om de groeiambitie van Dubai bij te benen, zal er de komende jaren nog heel veel bijgebouwd moeten worden. Zowel vastgoed als infrastructuur en voorzieningen. De lokale overheid heeft zich erop toegespitst deze ambitie te verwezenlijken.

Dubai ontwikkelt zich razendsnel, maar momenteel kijken wij voornamelijk naar Emaar Beachfront, Dubai Hills, Downtown Dubai, Dubai Marina, Palm Jumeirah en tevens houden we de volgende ontwikkelingen in de gaten; Palm Jebel Ali en Tilal Al Ghaf.

Ja, naast het lokale team van adviseurs, dat al meer dan 30 jaar vastgoedbeleggingen in de VAE begeleidt, heeft ook ons Nederlandse team ervaring met aan- en verkopen en verhuren in Dubai. Zij kennen daarom de wet- en regelgeving en zijn in staat een rendabele belegging te doen.

Wij vertrouwen op de marktkennis van onze lokale partners. Zij opereren dagelijks in de vastgoedmarkt van Dubai en hebben een groot netwerk. De belangrijkste criteria waar wij op selecteren zijn onder andere de prijs van het object, de betalingsvoorwaarden en de ligging van het object.

Ja, onze entiteit is gezeteld in Abu Dhabi. Ons lokale netwerk in Dubai schakelt op dagelijkse basis met de diverse betrokken partijen in Nederland en Abu Dhabi.

Onze lokale experts werken nauw samen met ons juridische team in Nederland. Zij kennen de lokale wet- en regelgeving in detail. Onze entiteit in Dubai, waarvan wij eigenaar zijn, is 100% eigenaar van het vastgoed, en koopt alleen vastgoed aan bij gerenommeerde projectontwikkelaars. Wordt het project om wat voor reden dan ook niet afgebouwd, dan krijgt onze entiteit in Dubai 100% van het tot dat moment betaalde bedrag terug.

Het fonds belegt alleen in vastgoed van gerenommeerde aannemers/ontwikkelaars waarbij het contractueel geregeld is dat bij vertraging of het niet doorgaan van de ontwikkeling, het fonds zijn inleg geheel terug krijgt.

In Dubai zijn in het verleden geen lockdowns geweest. Dat is een van de redenen dat veel mensen hun toevlucht tot Dubai hebben genomen.

Nee, Jupiter Capital investeert niet in Timesharing vastgoed. Wij investeren alleen in residentieel vastgoed.

Bij alle participaties van Jupiter Capital betaalt u een inschrijf fee van € 250. De management fee is afhankelijk van het gekozen fonds en kunt u in de diverse te downloaden brochures terugvinden.